Doç.Dr. Oktay TALAZ

Proje no : TÜBİTAKTBAG-102T181
Proje adı : Piramitleşmiş Çift bağlar: Sentez, Yapı Analizi ve Kimyasal Reaktivitelerinin İncelenmesi.
Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü : Doç. Dr.  Nurullah SARAÇOĞLU
Görevi : YardımcıAraştırmacı Oktay TALAZ

Proje no : BAP-2007/174
Proje adı : “2-Aminotetralinin heterosiklik analoğunun sentezi”
Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü : Doç. Dr.  Nurullah SARAÇOĞLU
Görevi : Araştırmacı Oktay TALAZ
Atatürk Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklendi.

Proje no : BAP-2010/35
Proje adı : “Organik kimya araştırma labratuarının modernizasyonu ve simetrik olmayan yeni bir siklik indol tetramerin sentezi”
Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü : Prof. Dr.  Nurullah SARAÇOĞLU
Görevi : Araştırmacı Oktay TALAZ
Atatürk Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklendi.

Proje no : TÜBİTAKTBAG-111T135
Proje adı : “Yeni Jenerasyon Bis ve Amino Ditiyolpirol Bileşiklerinin Sentezi:Nanotanecik/Enzim Sistemleri ile Biyonanoteknolojik Biosensör Olarak Kullanımı”
Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Oktay TALAZ
Görevi : Yürütücü Oktay TALAZ
Tübitak tarafından destekleniyor.