Doç.Dr. Oktay TALAZ

Gerilimli Organik Moleküller:
Piramitleşmiş Çift Bağlar

Diels-Alder Siklokatılma Reaksiyonları:
Sikloheptatrien-norkaradien dengesi, Fotooksijenasyon,

Heterosiklik Bileşikler ve Doğal Ürünler: İndol Türevleri

Fischer İndol Sentezi