<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Yrd.Doç.Dr. Eylem Güzel Karpuz
 

Arş.Gör. H.Nevin GENÇ

Projelerde Yaptığı Görevler :       

1. Tübitak (TBAG)-109T167, “Farklı Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Kiral Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi, Kiral Tanınma Reaktifi ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanımı” Yardımcı Araştırıcı, 2009, Devam ediyor.

2. BAP/Tübitak Ek, “Farklı Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Kiral Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi, Kiral Tanınma Reaktifi ve Kiral Katalizör Olarak Asimetrik Sentezde Kullanımı” Yardımcı Araştırıcı, 2010, Devam ediyor.

3. BAP/09201134, “Prolin Bazlı Kiral Reseptörlerin Sentezi”, Yardımcı Araştırıcı, 2009.

4. BAP/09401043, “Yapısında Azot Atomu Taşıyan Kiral veya Akiral Kaliksaren Türevlerinin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi” Yardımcı Araştırıcı, 2009.