<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Yrd.Doç.Dr. Eylem Güzel Karpuz
 

Arş.Gör. H.Nevin GENÇ

Lisans Dersleri:

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi:

1. Genel Kimya Laboratuarı-I, Kimya ve Biyoloji Bölümü

2. Organik Kimya Laboratuarı-I, Kimya Bölümü

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi:

1. Organik Kimya Laboratuarı-II, Kimya Bölümü

2. Analitik Kimya Laboratuarı-II, Kimya Bölümü