<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Arş.Gör. H.Nevin GENÇ
 

Arş.Gör. H.Nevin GENÇ

Yüksek Lisans Tez Konusu ve  Danışmanı :
Prolin Bazlı Kiral Reseptörlerin Sentezi ” (2011)
 Danışman: Prof. Dr. Abdulkadir SIRIT

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SCI-E):

A1. Naziroglu, H.N.; Durmaz, M.; Bozkurt, S.; Demir, A.S.; Sirit, A." Application of L-prolinamides as highly efficient organocatalysts for asymmetric michael addition of unmodified aldehydes to nitroalkenes ", Tetrahedron:Asymmetry, 2012, Accepted.

A2. Naziroglu, H.N.; Sirit, A." Synthesis and Application of L-proline and R-Phenylglycine Derived Organocatalysts for Direct Asymmetric Michael Addition of Cyclohexanone to Nitroalkenes ", Turk. J. Chem., 2012, Accepted.

A3. Durmaz, M.; Bozkurt, S.; Naziroglu, H.N.; Yilmaz, M.; Sirit, A. "Chiral calix[4]arenes bearing aminonaphthol moieties as membrane carriers for chiral amino acid methylesters", Tetrahedron:Asymmetry, 2011, 22, 791-796.

A4. Naziroglu, H.N.; Durmaz, M.; Bozkurt, S.; Sirit, A. "Application of L-proline derivatives as chiral shift reagents for enantiomeric recognition of carboxylic acids", Chirality, 2011, 23, 463-471.

A5. Bozkurt, S.; Durmaz, M.; Naziroglu, H.N.; Yilmaz, M.; Sirit, A." Amino alcohol based chiral solvating agents: synthesis and applications in the NMR enantiodiscrimination of carboxylic acids", Tetrahedron Asymmetry, 2011, 22, 541–549.

A6. Kendi, B.; Naziroglu, H.N.; Yilmaz, M.; Sirit A.; " Synthesis and Anion Binding Properties of Diamide Derivatives of p-tert-Butylcalix[4]arene", Journal of Macromolecular Scıence Part A-Pure And Applied Chemıstry , 2010, 47,  225-229.


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan ya da Basılacak Olan Bildiriler:

B1. Hayriye Nevin Nazıroglu, Mustafa Durmaz, Abdulkadir Sırıt, “Synthesis and Chiral Recognition Properties of Novel Schiff Base Derivatives of Calix[4]arene” 6th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (6-ISMSC), 3-7 Temmuz 2011, Brighton/İngiltere.


C . Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

C1. Hayriye Nevin Nazıroğlu, Selahattin Bozkurt, Mustafa Durmaz , Abdulkadir Sırıt “Kuarterner Amonyum Tuzları  İçeren p-tert-Butil Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Anyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi” 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum.

D . Seminerler:

D1. Kimya Araştırmalarının Teknolojide kullanımı, Yüksek lisans semineri, 2009.