Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIZ

YAYINLAR

Yıldız, M., Çelik, G., Kılıç, H. Ş. 2009 Radiative Lifetimes of Rydberg States in Neutral Gallium Acta Physica Polonica A 115-3: 641 (SCI)
 Çelik, G., Yıldız, M., Kılıç, H. Ş. 2007 Determination of Excited-State Ionization Potentials for Lithium-Like Sequence Using Weakest Bound Electron Potential Model Theory   Acta Physica Polonica A 112-3:485  (SCI)

 Çelik, G., Yıldız, M., Kılıç, H. Ş. 2006 Determination of Excited-State Ionization Potentials for Carbon-Like Sequence Using Weakest Bound Electron Potential Model Theory   S. Ü. Fen Fak. Fen Dergisi 27: 61


ULUSLARARASI KONGRELER

Murat YILDIZ, G. ÇELİK, “Calculation of Excited-State Ionization Potentials for Nitrogen-Like Sequence Using Weakest Bound Electron Potential Model Theory  “,Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14-17 Eylül 2010

Murat YILDIZ, G. ÇELİK, “ Determination ofAtomic Lifetimes of Rydberg States in Neutral Indium “,Turkish Physical Society 27. İnternational Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 14-17 Eylül 2010

 Murat YILDIZ, G. TEKELİ  ,G. ÇELİK, Ş. Ateş, S.Özarslan, M.Taser, “Kalsiyum ( Ca I) Atomunda Geçiş Olasiliklarinin Ve Uyarilmiş Seviyelerin Hayat Sürelerinin En Zayif Bağli Elektron Potansiyel Model Teori Kullanilarak Hesaplanmasi  “,Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14-17 Eylül 2010

S.Özarslan ,G. TEKELİ  ,G. ÇelİK, Ş. Ateş, , M.Taser, Murat YILDIZ, “Bir Kez İyonlaşmiş Berilyum (Be Ii) İçin Geçiş Olasiliklarinin Ve Hayat Sürelerinin  Hesaplanmasi  “,Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14-17 Eylül 2010

Murat YILDIZ, G. ÇELİK, Y. GÖKÇE “Bir Kez İyonlaşmiş Azot atomunun Hayat Sürelerinin  Hesaplanmasi “,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 6-9 Eylül 2011

Murat YILDIZ, G. ÇELİK, Y. GÖKÇE “ Oksijen-Benzeri Serilerin Bazı Uyarılmış Seviyeleri İçin İyonlaşma Potansiyellerinin Hesaplanmas“,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 6-9 Eylül 2011

Murat YILDIZ, Ö. SADİ “Karaman İlinde Fizik Öğretmenlerinin Yeni Uygulanan 11. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına Bakışı “,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 6-9 Eylül 2011