<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Yrd.Doç.Dr. Kâmil ARI
 

Yrd.Doç.Dr. Kâmil ARI

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. "İlköğretim 5. Sınıfa Yönelik Materyallerin Geliştirilmesi ve Uygulanması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı,2009-FBE-YL016 , Proje Yürütücüsü(2009-2010).

2. "Termolüminesans Mekanizmaların Modellenmesi ve Bilgisayar ile Nümerik Olarak Çözümlenmesi,Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, No: 10-M-11, Proje Yürütücü Yardımcısı (2011-2012).

3. "ZS4 deki Simetrik Birimsellerin Belirlenişi,Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, No: 18-M-13, Proje Yürütücü (2013-2014).

Destekler :