Prof.Dr.İbrahim YILMAZ

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışmanı :
"Yeni Bazı Tiyazol Türevlerinin Susuz Ortam Titrasyonları" , 1998
Danışman: Prof. Dr. Alaaddin ÇUKUROVALI


Doktora Tez Konusu ve Danışmanı :
"Bazı Schiff Bazları İle Metal Komplekslerinin Sentezi, Protonasyon ve Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Metotla Tayini", 2002
Danışman: Prof. Dr. Alaaddin ÇUKUROVALI

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

G1. Kabak Çekirdeğindeki Aktif Bileşenlerin HPLC ve GC-MS ile Tayini ve İncelenmesi ( Yüksek Lisans Tezi, Gönül AKİN, 2016)

G2. Triptofan Tayini İçin MIP Temelli QCM Nanosensör Geliştirilmesi ( Yüksek Lisans Tezi, Abdulkadir ÜNÜVAR, 2017)

G3. Tiyosemikarbazon Türevleri Kullanılarak Metal İyonuna Duyarlı Yeni Optik Sensörler Geliştirilmesi ( Yüksek Lisans Tezi, Asiye ÇOPURER, 2017)

G4. Amonyum Tayini İçin Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi ( Yüksek Lisans Tezi, Ayşe Nur Kesici, devam ediyor)

G5. Amonyum İyon Seçici Elektrot Geliştirilmesi ( Yüksek Lisans Tezi, Erdem KARATAŞ, devam ediyor)

G6. Tiyazol Grubu İçeren Bazı Bileşiklerin  Moleküler ve Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi ( Yüksek Lisans Tezi, Abdurrahman KARAGÖZ, devam ediyor)

G7. Sistein Tayini İçin Perilen Türevi Temelli Floresans Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulamaları, ( Yüksek Lisans Tezi, Kevser AYDIN, devam ediyor)


Yönetilen Doktora Tezleri :

H1. Biyolojik Sıvılarda HPLC ile Anyon Tayini ( Doktora Tezi, Fatih Ahmet ERULAŞ, 2010)

H2. Glutatyon, Sistein ve Homosistein Tayini İçin Perilen Türevi Temelli Floresans Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulamaları, ( Doktora Tezi, Şükriye Nihan KARUK ELMAS, devam ediyor)