Prof.Dr.İbrahim YILMAZ

Projeler:

A) TÜBİTAK PROJELERİ

1. Biyokirlenmeye Karşı Yüksek Dirençli ve Florlanmış Membranlı Yüksek Seçiciliğe Sahip Yeni Elektrokimyasal ve Optik Amonyum Sensörlerin Geliştirilmesi, İbrahim YILMAZ, Nur AKSUNER, Alaaddin ÇUKUROVALI, Metin SEZER, Emür HENDEN (TÜBİTAK-COST 112T339, Proje Yürütücüsü-2013-2015, 242.132 TL)

2. Glutatyon, Sistein ve Homosistein Tayini İçin Perilen Diimit Temelli Floresan Probların Geliştirilmesi ve Hücresel Uygulamaları, İbrahim YILMAZ, Oktay TALAZ, Gökhan SADİ, Alaaddin ÇUKUROVALI, Serdar DURDAĞI, (TÜBİTAK 116Z163, Proje Yürütücüsü-2016, 346.978 TL, devam ediyor)

 

B) BAP PROJELERİ

1. Bazı Tiyazol Grubu İçeren Schiff Bazları ve Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi ve Bunların İyon Seçici Elektrot Yapımında Kullanılmaları, İbrahim YILMAZ, Alaaddin ÇUKUROVALI, Hülya TUNCER ( Münferit Proje, FUBAB 1688, Yürütücü, 2008-2010, 5.000 TL)

2. Biyolojik Sıvılarda HPLC ile Anyon Tayini, İbrahim YILMAZ, Fatih Ahmet ERULAŞ ( Doktora Projesi, FUBAB 1712, Yürütücü, 2007-2010, 2.500 TL)


3. Tiyazol Grubu İçeren Schiff Bazları Kullanılarak Metal İyonuna Duyarlı Yeni Optik Sensörler Geliştirilmesi,İbrahim YILMAZ, ( Münferit Proje, BAP 20-M-13, Yürütücü, 2014- 2016, 20.000 TL)


4. Kabak Çekirdeğindeki Aktif Bileşenlerin HPLC ve GC-MS ile Tayini ve İncelenmesi, Gönül AKIN, İbrahim YILMAZ, ( Yüksek Lisans Projesi, BAP 11-Y-15, Yürütücü, 2015- 2016, 8.000 TL)


5. Tiyosemikarbazon Türevleri Kullanılarak Metal İyonuna Duyarlı Yeni Optik Sensörler Geliştirilmesi, Asiye ÇOPURER, İbrahim YILMAZ ( Yüksek Lisans Projesi, BAP 10-Y-15, Yürütücü, 2015- devam ediyor, 8.000 TL)


6. Tripodal Reseptörler Kullanılarak Hidrojen İyon -Seçici Elektrot Geliştirilmesi, İbrahim YILMAZ, Şükriye Nihan KARUK, (Münferit Proje, BAP 20-M-16, Yürütücü, 2016- devam ediyor, 10.397 TL)