Prof.Dr.İbrahim YILMAZ

Lisans Dersleri:

- Analitik Kimya I

- Analitik Kimya II

- Enstrümental Analiz I

- Enstrümental Analiz II

- Genel Kimya I

- Genel Kimya II

Lisansüstü Dersleri:

- Analitik Kimyada Seçilmiş Konular I

- Analitik Kimyada Seçilmiş Konular II

- İleri Elektroanalitik Kimya I

- İleri Elektroanalitik Kimya II

- Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri