Prof.Dr.İbrahim YILMAZ

  • Elektroanalitik Kimya
  • Spektroskopi
  • İyon Seçici Elektrotlar
  • Optik Sensörler
  • Potansiyometri
  • Schiff Bazları ve Metal Kompleksleri
  • Kristalografi