<<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Arş.Gör. Hacer AZAK
 

Arş.Gör.Hacer AZAK

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Değişik Heteroatom İhtiva Eden Makrosiklik Laktamların Sentezi ve Bazı Ekstraksiyonlarının İncelenmesi ”, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Yürütücüsü Yardımcısı (2008-2010).

2. Yeni Jenerasyon Dithionepirol Bis ve Amino Bileşiklerinin Sentezi ve Nanotanecik Enzim Sistemleri ile Biyonanoteknolojik Biosensör Olarak Kullanımı”, TUBİTAK-TBAG, No: 111T135,Bursiyer Öğrenci(2011-devam ediyor)