Yönetilen Tezler

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

  • Dağ, B., "Van yöresindeki bazı elma bahçelerindeki toprak, yaprak ve meyvelerdeki toksik ağır metal kirliliğinin araştırılması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2000.
  • Gökalp, F., "Van Gölü suyunda bazı ağır metal düzeylerinin tespiti", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2002.
  • Gültakti, Y., "Van Gölü havzasında yetiştirilen bazı tahıl ve baklagillerin ağır metal içeriklerinin araştırılması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2006.
  • Yavuz, G., "Bizmut Film Elektrot Üzerinde Sıyırma Voltametrisi ile İz Ağır Metallerin Analizi ve Van Yöresindeki Su Örneklerine Uygulaması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010.
  • Karapınar, H., S., "Bazı gıdaların aflatoksin içeriğinin HPLC metodu ile tayini", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, devam ediyor.
  • Kara, H., "Karaman'ın Su Kaynaklarındaki Bazı Ağır Metal Derişimlerinin ICP Metodu ile Tayini", devam ediyor.