Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Çinkur ve çevresindeki toprak ve bitki örneklerinde ağır metal kirliliğinin incelenmesi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 1991.

2. Van şehir merkezindeki yol tozlarında toksik ağır metal kirliliğinin araştırılması, YYÜ Araştırma Fonu, 95-FED-345, Yardımcı Araştırmacı, 1995.

3. Van yöresindeki gastrointestinal kanserlerde ekolojik risk faktörlerinin değerlendirilmesi, (DPT Projesi), YYÜ Araştırma Fonu, 98-TF-051, Yardımcı Araştırmacı, 1998.

4. Van yöresinde gastrointestinal kanserlerde ekolojik risk faktörlerinin değerlendirilmesi, YYÜ Araştırma Fonu, 98-FED-035, Proje Yöneticisi, 1998.

5. Van yöresindeki bazı elma bahçelerinde toprak-yaprak ve meyvelerde toksik ağır metal analizleri, YYÜ Araştırma Fonu, 99-FED-035, Proje Yöneticisi, 1999.

6. Van Gölü suyunda bazı toksik ağır metal analizlerinin yapılması, YYÜ Araştırma Fonu, 2000-FED-047, Proje Yöneticisi, 2000.

7. Van şehir merkezinde tüketilen bazı sebzelerin ağır metal içeriklerinin araştırılması, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2002-FED-106, Proje Yöneticisi, 2002.

8. Van yöresindeki kaynak sularında bazı ağır metal ve flor düzeylerinin ölçülmesinde aktif karbonun zenginleştirme metodunun uygulanması, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2007-FBE-D80, Proje Yöneticisi, 2010

9. Bizmut Film Elektrot Üzerinde Sıyırma Voltametrisi ile İz Ağır Metallerin Analizi ve Van Yöresindeki Su Örneklerine Uygulaması, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2008-FBE-YL139, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2010.

10. Ters Ozmoz İşlemi ile Sulardaki Klor Giderimi, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 01-M-10, Proje Yardımcı Araştırmacı, devam ediyor.

11. Temel ve Uygulamalı Bilimler Araştırma Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı Altyapı Projesi, 2010-K-121090, Proje Yardımcı Araştırmacı, devam ediyor.

12. Bazı gıdaların aflatoksin içeriğinin HPLC metodu ile tayini, KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 02-L-11, Proje Yöneticisi, devam ediyor.