İdari Görevler

  • Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Sınav Jürisi Üyelikleri
  • Tez İzleme Komitesi Üyelikleri
  • Yeterlilik ve Tez Savunma Jürisi Üyelikleri
  • Araştırma Fonu Teklif İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü)
  • Kimya Bölüm Başkanlığı (Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Kimya Bölümü)
  • Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı (Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Kimya Bölümü)
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)