Dersler

Lisans Dersleri:

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi:

1. Genel Kimya I

2. Enstrümental Analiz I

3. Analitik Kimya I

4. Analitik Kimya Laboratuarı I

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi:

1. Enstrümental Analiz II

2. Analitik Kimya II

3. Analitik Kimya Laboratuarı II

Lisansüstü Dersleri:

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi:

1. Analitik Kimyada Seçilmiş Konular I

2. Ayırma Yöntemleri

3. Atomik Spektroskopi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi:

1. Analitik Kimyada Seçilmiş Konular II

2. Moleküler Spektroskopi