Doç.Dr. Eylem Güzel Karpuz

Projelerde Yaptığı Görevler :       

1. Cayley Graflarla Elde Edilebilen Wreath Çarpım Monoidleri Üzerinde Etkililiğin ve Çözülebilir Kelime Probleminin İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, No: 2007/17, Proje Yürütücüsü Yardımcısı (2007-2009).

2. Bazı Monoid ve Yarıgrupların Gröbner-Shirshov Tabanı ve Uygulamaları”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, No: 18-M-11, Proje Yürütücüsü (2011-2012).

3. "Bazı Weyl Grupların Gröbner-Shirshov Tabanları, Yeniden Yazma Sistemleri ve Büyüme Serileri", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, No: 16-M-13, Proje Yürütücüsü (Haziran 2013-).

4. "Gröbner-Shirshov Taban Teorisi, Kelime ve Eşlenik Problemleri", TÜBİTAK, 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Proje No: 113F294, Proje Yürütücüsü (Nisan 2014-Nisan 2016).

Destekler:

1. 22.03.2009 - 22.06.2009 tarihleri arasında ERASMUS (Staj Hareketliliği) programı kapsamında Leicester Üniversitesi’nde (İngiltere) ( Prof. Dr. Richard M. THOMAS ile birlikte) "Automata and Formal Language Theory" ile ilgili çalışmalarda bulunuldu.

2. 28.05.2012 – 01.06.2012 tarihleri arasında ERASMUS (Teaching Staff Mobility) programı kapsamında Perugia Üniversitesi'nde (İtalya) "Gröbner-Shirshov Bases of Groups and semigroups" başlığı altında konuşma verildi.

2. "TÜBİTAK-2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı" kapsamında Prof. Dr. Yuqun CHEN (Guangzhou University, China) için destek alınmıştır (Ağustos 2013) (Gröbner-Shirshov taban teorisi ile ilgili çalışmalar için).

Üyelikler:

1. Türk Matematik Derneği

Görev Aldığı Kongreler:

1. The 24th International Congress of the Jangjeon Mathematical Society, Konya-TURKEY, 20-23 July 2011 (Local Organization Committee).

2. International Conference on Algebra in Honour of Patrick Smith and John Clark's 70th Birthdays, Balıkesir-TURKEY, 12-15 August 2013 (Local Organization Committee).