Doç.Dr. Eylem Güzel Karpuz

Lisans Dersleri:

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi:

Analitik Geometri I (Matematik Bölümü), Matematik I (Kimya Bölümü, İktisat Bölümü), Matematik (MYO)

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi:

Analitik Geometri II (Matematik Bölümü), Matematik II (Kimya Bölümü), Matematik (Biyoloji Bölümü)

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi:

Analitik Geometri I, Lineer Cebir I, Olasılık (Matematik Bölümü)

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi:

Analitik Geometri II, Lineer Cebir II, İstatistik (Matematik Bölümü)

Lisansüstü Dersleri:

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi:

KİM567: Yarıgrup Teorisi I

2011-2012, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi:

KİM544: Yarıgrup Teorisi II

Danışmanı Olduğum Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri:

1) Seda OĞUZ (Doktora, tez aşamasında)

2) Ümmü Gülsüm ORHAN (Y. Lisans, ders aşamasında)

3) Esra KIRMIZI ÇETİNALP (Y. Lisans, ders aşamasında)