Yrd.Doç.Dr. Banu KÖZ

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLERİ

5. Synthesis and Characterization of Naphthalene Derivatives for Optoelectronic Devices, B. Koz, S.Icli, IX IKSS 2012, Frontiers in Advanced Organic Materials for Next Generation Electronics12-18 June, 2012 Polonya.

4. Synthesis and Characterization of Fluid 1,3-Benzoxazine Monomers and Their Thermally Activated Curing, B. Koz, B. Kiskan, Y. Yagci, Baekeland 2009nd International Symposium on Thermosets, 22-25 November 2009, Antalya.

3. Synthesis and Characterization of Polyacetylene with Side-chain Thiophene Functionality, B. Koz, B. Kiskan, Y. Yagci, NATO-ASI 1st -12th September 2008, Antalya.

2. Photophysical Properties of N,N'-bis-t-butyl derivative of naphthalenediimide, B.Koz, S. Alp, Y.Posokhov, S. Icli,  UPS'03 11th Symposium on Unconventional Photoactive Systems, September 14-18, 2003, Leuven/Belgium.

1. Photoinduced Energy-Electron Transfer Studies with Naphthalene Diimides in Solution and Polymer Films, Icli S., Alp S., Doroshenko A.O., Karapire C., Erten S., Koz B., XVIII. IUPAC Symposium on Photochemistry, July 22-27, 2000, Dresden.

 

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLERİ

8. Isısal Olarak Çapraz Bağlanabilen Yan Zincirde Benzoksazin Fonksiyonlu Kaprolakton, B. Köz, B. Kışkan, Y. Yağcı, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Kıbrıs.

7. Alkil ve Aril Naftalen Diimid Fotosensörlerinin Spektroelektrokimyasal Özellikleri, B.Köz, Ş.Demiç, S.İçli,  XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

6. Yeni Bir Naftalendiimid Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, B.Köz, Ş.Demiç, S.İçli, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2005, Kuşadası.

5. Sentezlenen Yüksek Çözünürlükteki bis-serinol ve bis-n-bütil Naftalen Diimidlerin Fotokimyasal, Elektrokimyasal ve Foto-Enerji Transfer Proseslerinin bis-Alkil Perilen Diimidler ile Kıyaslanması, B.Köz, M. Kuş, S.Alp, S.İçli,  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars.

4. Naftalen ve Perilen Diimid Fotosensitizörlerin Floresans Emisyonlarının Polimer Filmlerde İncelenmesi, C.Karapire, S.İçli, S.Alp, B.Köz, Ş.Erten, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır.

3. Azlakton Fotosensörlerinin Polimer Filmler İçinde Floresans Emisyonları ve Foto Enerji-Transfer Çalışmaları, S.İçli, B.Köz, C.Karapire, S.Alp, K.Ertekin, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır.

2. Naftalen Diimidler ile Foto-Enerji-Elektron Transfer Çalışmaları ve Fotooksidasyon Sentezleri, S.İçli, S. Alp, A.O.Doroshenko, C.Karapire, B.Köz, S.Erten,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır.

1. N,N'- Alkil (Aril) Naftalen-bis-imidlerin Organik Sentezleri, S.İçli, S.Alp, S.Erten, B.Köz, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Samsun.