Yrd.Doç.Dr. Banu KÖZ

DEVAM EDEN PROJELER

1. “Enhancing Qatar's Future Oil and Gas Technology via Design and Evaluation of Ionic Liquids”, Katar Ulusal Araştırma Fonu, Proje No: NPRP-09-739-2-284, Doktora Sonrası Araştırmacı.

TAMAMLANAN PROJELER

4 . Karaman İli Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) Etüdü” , Destekleyen Kuruluş: Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52-12-TD-02/09, Yürütücü.

3. “N,N’-alkil(aril)naftalen-bis-diimidlerin Organik Sentezleri ve Sol-jel-İnce Film Teknolojilerine Uygun Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelemeleri” Ege Üniversitesi Araştırma Fon Projesi, Proje No: 2002/GEE/004 Araştırmacı.

2. Organik Güneş Pilleri, Elektrik Üretimi, Biogaz Üretimi, Vakumlu Termal Solar Kollektör Üretimi, Güneş Evi, Solar Fotosentez, Solar Jeotermal Isı Pompaları”, DPT Projesi, Proje No: 03/DPT/ 006 Araştırmacı.               

1. “İyonik Sıvıların Sentezleri”, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Projesi Proje No: 2001/GEE/007, Araştırmacı.