<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Yrd.Doç.Dr. Aysel Çimen
 

Yrd.Doç.Dr. Aysel Çimen

Yürütülen Tezler:

Yüksek Lisans Tezleri:

1) Karaman’da yetiştirilen buğdaylardaki bazı metallerin tayini ve bu metallerin uzaklaştırılmasının voltametrik metotlarla incelenmesi.(Ferhat Cem Armutlu)
2) Schiff Bazı Türevi ile Yüzey Fonksiyonlandırılması ve Uygulamaları.(Murat Torun)
3) Gözenekli Yapıların Modifikasyonu ve Metal Uzaklaştırılmasında Kullanımı.(Ali Bilgiç)

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. ''Ters Ozmoz Yöntemi ile Sulardaki Krom Giderimi'', Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, BAP 01-M10, Proje Yürütücüsü

2. ''Karaman’da yetiştirilen buğdaylardaki bazı metallerin tayini ve bu metallerin uzaklaştırılmasının voltametrik metotlarla incelenmesi'', Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü

3. ''Schiff Bazı Türevi ile Yüzey Fonksiyonlandırılması ve Uygulamaları'', Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü

4. ''Gözenekli Yapıların Modifikasyonu ve Metal Uzaklaştırılmasında Kullanımı'', Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje Yürütücüsü