<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Yrd.Doç.Dr. Aysel Çimen
 

Yrd.Doç.Dr. Aysel Çimen

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışmanı :
Polisülfonlanmış iyon değiştirici membranlardan aminlerin difüzyonu” (Ekim 1995)
Danışman: Prof. Dr. Salih YILDIZ


Doktora Tez Konusu ve Danışmanı :
Polisülfon katyon değiştirici membranların fizikokimyasal özelliklerinin araştırılması” (Haziran 2006)
Danışman: Prof. Dr. Salih YILDIZ

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SCI-E):

 

 • A1. Diffusion of amines through polysulfonated ion exchange membranes M. Ersöz, A.Keleş, and S. Yildiz Separation Science and Technolgy, 32(11),pp. 1851-1860, 1997
 • A2. Electrochemical characterization of polysulfone membranes with different valence salt solutions. "A.çimen,M.Ersöz, S.yildiz Desalination 194 (2006)202-210
 • A3. The sorption of metals on the polysulfone cation exchange mebranes, M.Ersöz, İ.H. Güğül, A.Çimen, B.Leylekand S. Yildiz, Turk J Chem. 25 (2001) ,39-48 Tübitak
 • A4.Donnan Potentials of polysulfonated Cation Exchange Membrane, A. Çimen, M. Ersöz, Gazi University Journal of Science,2012 (accepted article)


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler(Proceedings):

 • B1. A. Keleş (Çimen), M. Ersöz Ve S. Yildiz, ‘’Polisülfon Katyon Değiştirici Membranlarin Fizikokimyasal Özelliklerinin Araştirilması’’, Xv. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Eylül (2002), Konya.
 • B2. A. Keleş (Çimen), M. Ersöz Ve S. Yildiz, ‘’polisülfon Katyon Değiştirici Membranlarin Elektrokimyasal Özelliklerinin Araştirilması’’ 1 St Aegean Physical Chemistry Days 5-7,Haziran (June) 2002 Bornova / İzmir Türkiye
 • B3. S. Maverdeler, A. Çimen, B. Leylek, S. Yildiz Ve M. Ersöz ‘’Polisülfon Katyon ve Anyon Değiştirici Membranlarin Transport Özellikleri’' XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Eylül(2000), Diyarbakır
 • B4. Çimen, M. Ersöz Ve S. Yildiz, ‘’Reduced Transport Numbers Of KCl, NaCl And LiCl İn İon Exchange Membranes’’ 1st International Türkiye Pakistan Chemistry Days 26-28 April 2007,Konya
 • B5. Keleş (Çimen), S.Yildiz, M. Ersöz, ‘’Reduced Transport Numbers Of Polysulfone Membranes From The İnitial Time Emf Measurements ‘’ 1 Ecis 2008 Conference And Cost D-43 Workshop Cracow, Poland, 31 Agust 5 September, 2008 ( Oral Presentation).
 • B6. Aysel Çimen, Mustafa Ersöz And Salih Yildiz, ‘’The Donnan Potentials of Polysulfonated Cation Exchange Membranes’’ X:XVII The Europe Chemistry Inter Faces Conference Loughbrough 27 June -1 July,2005 Department of Chemical Engineering, Loughborough University, Uk ( Oral Presentation).
 • B7. Aysel Çimen, Mustafa Ersöz And Salih Yıldız and Musa Kamacı ’The Donnan Potentials of Polysulfonated Cation Exchange Membranes for KCl, NaCl, LiCl.’’ Chemical Physıcs Congress-IX. 14-16 October 2010 Çeşme /İZMİR
 • B8. Aysel Cimen ‘’Removal of Chromium From Water by Using Reverse Osmosis’’Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi 27.06 / 02.07. 2011